BỘ CHÉN CB 04, CO 02, HŨ TĂM HT 01, MUỖNG CƠM NO 14 VIỀN HV

BỘ CHÉN CB 04, CO 02, HŨ TĂM HT 01, MUỖNG CƠM NO 14 VIỀN HV

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm 
HT 01 Ø 7.2 x 7.9 cm
NO 14 14.0 x 4.3 cm