BỘ CHÉN CHẤM T 26, T 27, CHÉN CO 09, CO 34, CHUNG C 335, VÁ CƠM VC 01 VIỀN HV

BỘ CHÉN CHẤM T 26, T 27, CHÉN CO 09, CO 34, CHUNG C 335, VÁ CƠM VC 01 VIỀN HV

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
T 26 Ø 9.3 x 1.9 cm
CO 09 Ø 9.0 x 5.0 cm
CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm
C 335  
T 27 Ø 6.5 x 1.7 cm
VC 01  21.0 x 6.5 cm