BỘ CHÉN CO 09, T 26 ĐỎ HỒNG

BỘ CHÉN CO 09, T 26 ĐỎ HỒNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 09 Ø 9.0cm x 5.0cm
T 26  Ø 9.3cm x 1.9cm