BỘ CHÉN  NO 14, CO 02, CO 09 ĐỎ HỒNG

BỘ CHÉN NO 14, CO 02, CO 09 ĐỎ HỒNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
NO 14 Ø 14cm x 4.3 cm
CO 02 Ø 11.2cm x 5.4 cm
CO 34 Ø 8.6cm x 3.3 cm