BỘ XUỒNG XO 01, XO 02, XO 03 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ

CODE SIZE
XO 01 28.5 x 18.5 x 5.0 cm
XO 02 32.5 x 21.0 x 6.0 cm
XO 03 34.5 x 24.0 x 7.0 cm