BỘ XUỒNG XO 11, XO 12, XO 13, XO 14 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XO 11 27.5 x 13.5 x 4.0 cm
XO 12 30.5 x 15.0 x 4.5 cm
XO 13 33.0 x 16.5 x 5.0 cm
XO 14 36.0 x 18.0 x 5.5 cm