CA ND 26, ND 27, ND 28

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
ND 26  Ø 8.6 x 10.0 cm 400 ML
ND 27  Ø 9.4 x 11.4 cm 450 ML
ND 28    Ø 10.5 x 12.5 cm 600 ML