CA ND 26, ND 27, ND 28

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
ND 26    Ø 8.6 x 10.0 cm
ND 27    Ø 9.4 x 11.4 cm
ND 28  Ø 10.5 x 12.5 cm