CHẬU BÔNG CB 01, CB 02, CB 03, CB 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 01 14 x 13 x 8 cm
CB 02 17 x 15 x 10 cm
CB 03 21 x 16 x 12 cm
CB 04 24 x 19 x 13 cm

 

Sản phẩm khác

CHẬU BÔNG CB 11

Dụng cụ làm vườn

CHẬU BÔNG CB 10

Dụng cụ làm vườn

CHẬU BÔNG CB 09

Dụng cụ làm vườn

CHẬU BÔNG CB 08

Dụng cụ làm vườn

CHAU BONG CB 07

Dụng cụ làm vườn

CHẬU BÔNG CB 06

Dụng cụ làm vườn