CHÉN CC 41, T 27, T 26, CC 39 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
(5) CC 41 7.5 x 6.7 x 1.8 cm
(6) T 27 Ø 6.5 x 1.7 cm
(7) T 26 Ø 9.3 x 1.9 cm
(8) CC 39 Ø 9.3 x 1.6 cm