CHÉN CHẤM C 110N, C 111N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
C 110N 13.7 x 8.5 x 3.0 cm
C 111N 20.7 x 8.5 x 3.8 cm