CHÉN CHẤM CC 65N, CC 66N, CC 67N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CC 65N 11.5 x 11.5 x 3.5 cm
CC 66N 13.5 x 13.5 x 4.5 cm
CC 67N 17.0 x 17.0 x 5.0 cm