CHÉN CHẤM CV 00, CV 01, CV 02 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CV 00 6.2 x 6.2 x 2.0 cm
CV 01 8.5 x 8.5 x 2.5 cm
CV 02 11.5 x 11.5 x 3.2 cm