CHÉN CO 34, CC 28, CC 38, T 36 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
(1) CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm
(2) CC 28 Ø 8.5 x 2.6 cm
(3) CC 38 7.3 x 7.3 x 2.6 cm
(4) T 36 Ø 7.5 x 2.1 cm