CHÉN COV 01, COV 02, COV 03 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
COV 01   9.5 x  8.5  x 2.9 cm
COV 02 11.5 x 10.5 x 3.6 cm
COV 03 14.0 x 12.5 x 4.3 cm