CHÉN XOẮN CX 23, CX 24 VÂN ĐÁ NGỌC

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CX 23 Ø 9.0 x 4.5 cm
CX 24 Ø 10.5 x 5.0 cm