Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:2015

Với mục tiêu không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm để cung cấp cho quý khách hàng, công Ty TNHH TM SX Phát Thành (FATACO) đã cập nhật quy trình hệ thống ISO 9001:2008 lên phiên bản ISO 9001:2015. Ngày 04/01/2018, FATACO được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015, chứng chỉ ISO này thể hiện sự cam kết của FATACO về việc cung cấp những sản phẩm có chất lượng đến quý khách hàng.