DĨA CHỮ NHẬT DCN 47N, DCN 48N, DCN 49N NHÁM NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 47N 19.0 x 13.0 x 2.3 cm
DCN 48N 23.0 x 15.5 x 2.6 cm
DCN 49N 27.5 x 18.5 x 2.8 cm