DĨA DCN 157N, DCN 158N, DCN 159N NHÁM NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 157N 20.7 x 12.8 x 2.0 cm
DCN 158N 25.0 x 17.5 x 2.0 cm
DCN 159N 29.0 x 21.5 x 2.0 cm