DĨA DCN 107N, DCN 108N, DCN 109N NHÁM NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 107N 20.4 x 12.7 x 2.4 cm
DCN 108N 23.5 x 14.7 x 2.9 cm
DCN 109N 26.1 x 16.4 x 3.3 cm