DĨA CHỮ NHẬT DCN 87N, DCN 88N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 87N 26.2 x 8.3 x 2.4 cm
DCN 88N 32.6 x 10.5 x 2.8 cm