DĨA DC 66, DC 77, DC 88, DC 99, DC 100 ĐỎ ĐEN

DĨA DC 66, DC 77, DC 88, DC 99, DC 100 ĐỎ ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DC 66 Ø 15.3cm x 1.8cm  
DC 77 Ø 17.8cm x 2.0cm 
DC 88 Ø 20.2cm x 2.2cm
DC 99 Ø 22.5cm x 2.5cm
DC 100 Ø 25.2cm x 2.7cm