DĨA DCN 137N, DCN 138N, DCN 139N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 137N 21.6 x 12.0 x 2.8 cm
DCN 138N 24.4 x 14.5 x 3.0 cm
DCN 139N 27.1 x 17.2 x 3.1 cm