DĨA DCN 147N, DCN 148N, DCN 149N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 147N 20.0 x 12.5 x 2.0 cm
DCN 148N 24.5 x 17.0 x 2.5 cm
DCN 149N 29.0 x 21.5 x 2.5 cm