Dĩa DH 26, DH 27, DH 28, DH 29 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 26 Ø 20.0 x 2.7 cm
DH 27 Ø 24.5 x 3.0 cm
DH 28 Ø 29.0 x 3.5 cm
DH 29 Ø 33.5 x 4.0 cm