DĨA DS 26, DS 27, DS 28, DS 29 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DS 26 Ø 16.5 x 3.7 cm
DS 27 Ø 20.2 x 4.2 cm
DS28 Ø 23.9 x 4.6 cm
DS 29 Ø 27.9 x 4.8 cm