DĨA DTC 86N, DTC 87N, DTC 88N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ

 

CODE SIZE
DTC 86N 18.9 x 11.2 x 2.6 cm
DTC 87N 21.3 x 13.6 x 2.6 cm
DTC 88N 23.8 x 16.1 x 2.6 cm