DĨA VUÔNG DV 217N, DV 218N, DV 219N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 217N 17.6 x 17.6 x 3.0 cm
DV 218N 21.5 x 21.5 x 3.0 cm
DV 219N 25.5 x 25.5 x 3.0 cm