DĨA HOA DH 16, DH 17, DH 18, DH 19 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 16 17.5 x 11.0 x 2.0 cm
DH 17 22.7 x 15.3 x 2.5 cm
DH 18 27.7 x 18.7 x 3.1 cm
DH 19 32.6 x 22.0 x 3.6 cm