DĨA HOA DH 66, DH 67, DH 68 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 66 19.6 x 13.5 x 3.0 cm
DH 67 25.2 x 17.2 x 3.8 cm
DH 68 30.5 x 21.0 x 14.6 cm