DĨA HX 607, HX 117, HX 407 VÂN ĐÁ NGỌC

Giá: Liên hệ

 


CODE SIZE
HX 607 25.7 x 19.4 x 2.5 cm
HX 117 30.9 x 22.1 x 2.8 cm
HX 407 36.0 x 25.5 x 3.1 cm