DĨA HXC 16, HXC 17, HXC 18, HXC 19 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HXC 16 22.9 x 15.1 x 2.1 cm
HXC 17 26.6 x 17.7 x 2.4 cm
HXC 18 31.0 x 20.5 x 2.7 cm
HXC 19 35.5 x 23.5 x 3.1 cm