DĨA LÁ DL 31, DL 32, DL 33 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DL 31 9.5 x 4.0 x 0.7 cm
DL 32 18.3 x 7.8 x 0.8 cm
DL 33 28.3 x 11.4 x 1.3 cm