DĨA TRÁI CÂY DTC 06A, 07A, 08A

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTC 06A 25.5 x 17.5 x 2.5 cm
DTC 07A 28.5 x 19.5 x 2.8 cm
DTC 08A 32.0 x 22.0 x 3.2 cm