DĨA VUÔNG DV 117N, DV 118N, DV 119N NHÁM ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 117N 15.7 x 15.7 x 2.6 cm
DV 118N 19.7 x 19.7 x 2.8 cm
DV 119N 23.8 x 23.8 x 2.9 cm