DĨA VUÔNG DV 126, DV 127, DV 128 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 126 14.7 x 14.7 x 1.8 cm
DV 127 17.7 x 17.7 x 2.0 cm
DV 128 20.0 x 20.0 x 3,0 cm