HŨ HU 44, HU 55 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HU 44 Ø 8.5 x 7.4 cm 150 ML
HU 55 Ø 11.0 x 9.8 cm 300 ML