KHAY KH17.32, KH20.35, KH23.38 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KH 17.32 31.4 x 16.5 x 1.8 cm
KH 20.35 34.8 x 20.0 x 1.9 cm
KH 23.38 38.2 x 23.4 x 2.2 cm