KHAY KHV1, KHV2, KHV4 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KH V1 42.5 x 31.5 x 2.0 cm
KH V2 32.0 x 23.0 x 2.0 cm
KH V4 37.0 x 27.0 x 2.0 cm