KHAY KHV3, KHV9, KHV10 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KHV3 23.0 x 16.2 x 1.5 cm
KHV9 18.8 x 11.8 x 1.5 cm
KHV10 27.0 x 19.9 x 1.6 cm