KHAY KHV6, KHV7, KHV8 MÀU TRẮNG

KHAY KHV6, KHV7, KHV8 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KH V6 20.8 x 14.5 x 1.5 cm
KH V7 25.6 x 18.6 x 1.7 cm
KH V8 17.0 x 10.6 x 1.4 cm