LÓT NỒI LN 14, LN 15, LN 16, LN 17, LN 18, LN 19

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
LN 14 Ø 9.5x 2.5 cm
LN 15 Ø 11.0 x 2.5 cm
LN 16 Ø 11.6 x 2.5 cm
LN 17 Ø 12.7 x 2.5 cm
LN 18 Ø 13.5 x 2.7 cm
LN 19 Ø 14.9 x 2.8 cm