LY 10, LY 25 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
LY 10 Ø 7.3 x 9.7 cm 240 ML
LY 25 Ø 7.8 x 11.2 cm 340 ML