LY NO 01, NO 02 SINH HỌC TỰ HỦY

Giá: Liên hệ
CODE  SIZE VOLUME
NO 01 ϕ 7.1 x 8.4 cm 150 ml
NO 02 ϕ 7.5 x 9.7 cm  220 ml