ỐNG HÚT SINH HỌC TỰ HỦY

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
ỐNG HÚT ϕ 6 ϕ  6.0 x 220 mm
ỐNG HÚT ϕ 8 ϕ  8.0 x 220 mm
ỐNG HÚT ϕ11 ϕ 11.0 x 220 mm