LY TRÀ SỮA LTS 01, LTS 02, LTS 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
LTS 01 8.2 x 11.8 cm 350 ML
LTS 02 9.0 x 14.1 cm 450 ML
LTS 03 9.9 x 15.9 cm 650 ML