THỐ TH 11 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
TH 11

Chân đế : 24.7 x 24.7 x 7.7 cm

Thân nồi : Ø 23.9 x 10.5 cm

Nắp nồi : Ø 20.7 x 5.4 cm

2500 ML