THỐ VUÔNG NV 05, NV 06, NV 07, NV 08

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
NV 05 21.5 x 16.5 x 11.2 cm 1200 ML
NV 06 23.9 x 19.4 x 12.1 cm 1700 ML
NV 07 26.1 x 22.0 x 14.1 cm 2200 ML
NV 08 29.0 x 24.7 x 15.7 cm 2700 ML