TÔ TO C3, TO C4, TO C5 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO C3 Ø 14.8 x 6.0 cm
TO C4 Ø 17.0 x 6.0 cm
TO C5 Ø 19.0 x 6.5 cm