TÔ TO D3, TO D4, TO D5 ĐỎ ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO D3 Ø 15.0 x 6.9 cm
TO D4 Ø 17.4 x 8.1 cm
TO D5 Ø 20.2 x 8.6 cm