TÔ TO P6, TO P7, TO P8

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO P6 Ø 15.2 x 5.2 cm
TO P7 Ø 16.9 x 5.7 cm
TO P8 Ø 18.6 x 6.4 cm